Czym różnią się certyfikaty DV, OV, EV?

DV (Domain Validation) – grupa najszybciej przyznawanych certyfikatów. Weryfikacja danych potrzebnych do uzyskania certyfikatu DV odbywa się elektronicznie, w oparciu o dane zawarte w rejestrze domen. Właściciel otrzymuje e-mail, aby autoryzować zamówienie certyfikatu i prawo do dysponowania domeną poprzez kliknięcie w przesłany link. Ten rodzaj certyfikatu zapewni przede wszystkim bezpieczeństwo transmisji danych.

OV (Organization Validation) – certyfikaty o rozszerzonym sposobie weryfikacji. Zanim zostanie wystawiony, musi nastąpić weryfikacja danych w oparciu o odpowiednie dokumenty. Jeśli wybierzesz certyfikat tego typu, poprosimy o przesłanie mailem, faksem lub pocztą tradycyjną dokumentów, które potwierdzą dane Twojej firmy. Certyfikaty tego typu pozwalają odwiedzającym w szybki sposób upewnić się co do tożsamości Twojej witryny.

EV (Extended Validation) – certyfikaty o najwyższym poziomie zabezpieczeń. Dedykowane dla dużych i prestiżowych instytucji oraz wszelkich organizacji przetwarzających dużą ilość danych wrażliwych – takich jak instytucje finansowe i ubezpieczeniowe czy placówki medyczne. Zamówienie certyfikatu wymaga podania precyzyjnych danych i kompletu dokumentów w języku angielskim. W niektórych przypadkach z organizacją ubiegającą się o certyfikat partner certyfikujący kontaktuje się bezpośrednio, w takiej sytuacji konieczna jest również znajomość języka angielskiego.

źródło: serwery.pl